Kolonial.no – Blomster – 2018

Kunde: Kolonial.no
Rolle: Produsent, Regi, Foto, Etterarbeid

Om produktet
Denne reklamen ble produsert på en brief fra Kolonial.no som promo for deres 7-dagers holdbarhetsgaranti på friske blomster.

Flater
Reklamen ble promotert gjennom Kolonial.no sine facebooksider og på kolonial.no

Rolle
Holm & Haug har bistått i konseptutviklingen og stått for produksjon og etterarbeid.